Wróć   polish:Elite:board > hard- i software > windows > archiwum forum windows
archiwum forum windows tu znajdują się stare tematy z forum windows.

 
 
LinkBack Narzędzia wątku Przeszukaj ten temat Wygląd

  #1 (permalink)  
Stare 28.02.2009, 21:24
Junior Member
 
Zarejestrowany: Nov 2007
Postów: 1
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie Internet jest, ale przeglądarki nie działają

Witam! Mam następujący problem. Mam połączenie z internet, np. gg działa normalnie, ale żadna z przeglądarek nie wyświetla stron. Tak jakby nie było połączenia. Przeskanowałem kompa i żadnego wirusa nie ma. Nie mam pojęcia co się mogło stać. Załączam loga z Hijack.
Kod HTML:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 18:39:57, on 2009-02-17
Platform: Windows Vista  (WinNT 6.00.1904)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16809)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe
C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DpAgent.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe
C:\Windows\autoclk.exe
C:\Windows\System32\nwtray.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program Files\SVRemote\USB20Remote.exe
C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\ProgramData\Macrovision\FLEXnet Connect\6\ISUSPM.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
C:\Program Files\honestechM\honestech TVR 2.5\scheduleTV.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe
C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=pl_pl&c=81&bd=Pavilion&pf=laptop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=pl_pl&c=81&bd=Pavilion&pf=laptop
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: NCO 2.0 IE BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - (no file)
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - (no file)
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [IAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [OnScreenDisplay] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" update "Software\CyberLink\YouCam\1.0"
O4 - HKLM\..\Run: [DpAgent] C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\dpagent.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [autoclk] autoclk.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NWTRAY] NWTRAY.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [SVRemote] c:\Program Files\SVRemote\USB20Remote.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe"  -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [LANChatPro] c:\LANChat Pro\LANChat.exe /q
O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ISUSPM] "C:\ProgramData\Macrovision\FLEXnet Connect\6\ISUSPM.exe" -scheduler
O4 - HKCU\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe
O4 - Global Startup: TVR Scheduler.lnk = C:\Program Files\honestechM\honestech TVR 2.5\scheduleTV.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Wyślij obraz do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Wyślij stronę do urządzenia &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O13 - Gopher Prefix: 
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8BE68259-1EC8-4024-9A66-5E74198C133E}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Google\GOOGLE~3\GOEC62~1.DLL
O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: Avira AntiVir Personal - Free Antivirus Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe
O23 - Service: Novell Client Update Agent Service (cusrvc) - Unknown owner - C:\Program Files\Novell\Client\cusrvc.exe
O23 - Service: Biometric Authentication Service (DpHost) - DigitalPersona, Inc. - C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DpHostW.exe
O23 - Service: Google Desktop Manager 5.7.806.10245 (GoogleDesktopManager-061008-081103) - Google - C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: HASP License Manager (hasplms) - Aladdin Knowledge Systems Ltd. - C:\Windows\system32\hasplms.exe
O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: Protexis Licensing V2 (PSI_SVC_2) - Protexis Inc. - c:\Program Files\Common Files\Protexis\License Service\PsiService_2.exe
O23 - Service: QuickPlay Background Capture Service (QBCS) (QPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPCapSvc.exe
O23 - Service: QuickPlay Task Scheduler (QTS) (QPSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPSched.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe
O23 - Service: Novell XTier Service Manager (XTSvcMgr) - Novell, Inc. - C:\Program Files\Novell\Client\XTier\Services\XTSvcMgr.exe

--
End of file - 12079 bytes

  #2 (permalink)  
Stare 28.02.2009, 21:34
Avatar Barabasz99
Ekspert - Windows, Sprzęt
 
Zarejestrowany: Jan 2009
Postów: 2 596
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie Odp: Internet jest, ale przeglądarki nie działają

Sprawdź serwery DNS w ustawieniach połączenia internetowego.

  #3 (permalink)  
Stare 28.02.2009, 21:42
Avatar m3ph3x
Senior Member
 
Zarejestrowany: Dec 2005
Skąd: Leszno
Postów: 325
Postów w giełdzie: 7
Domyślnie Odp: Internet jest, ale przeglądarki nie działają

A to się stało po reinstalacji systemu czy tak z dnia na dzień?
Może być tak jak mówi przedmówca że nie masz wpisanych DNS...
Ale również, jeżeli łączysz się przez router możesz mieć brak wpisanych numerów bramy domyślnej, adresu IP etc..

Spróbój wpisać..powinno pomóc
__________________
[url=[YOUTUBE]BdfemqMW2-c[/YOUTUBE]

  #4 (permalink)  
Stare 28.02.2009, 22:32
Avatar mr.n0b0dy
Wzorowy user
 
Zarejestrowany: Jan 2007
Skąd: okolice grodu Kraka
Postów: 6 331
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie Odp: Internet jest, ale przeglądarki nie działają

Z tym, że w logu z HJT widać prawidłowe serwery DNS:
Cytat:
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8BE68259-1EC8-4024-9A66-5E74198C133E}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

  #5 (permalink)  
Stare 28.02.2009, 22:40
Avatar Barabasz99
Ekspert - Windows, Sprzęt
 
Zarejestrowany: Jan 2009
Postów: 2 596
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie Odp: Internet jest, ale przeglądarki nie działają

Ale nic nie wiemy o routerze...

  #6 (permalink)  
Stare 01.03.2009, 02:28
Avatar mgjk30
Administrator
administrator
 
Zarejestrowany: Feb 2008
Postów: 8 149
Postów w giełdzie: 28
Domyślnie Odp: Internet jest, ale przeglądarki nie działają

Jakiej zapory używasz? Jak jestes podłączony do netu?

  #7 (permalink)  
Stare 01.03.2009, 22:01
Junior Member
 
Zarejestrowany: Dec 2007
Postów: 2
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie Odp: Internet jest, ale przeglądarki nie działają

Witam, mam identyczny problem jak mario71.
Mianowicie również nie działają mi przeglądarki albo działają działają jak chcą a gg działa normalnie.
W domu mam internet z neostrady i rodzielam go na laptopa i PC za pomoca routera TP-LINK TD-W8910G
na obu kompach mam ustawiony automatyczne IP i serwery DSN
laptopa uzywam tez do WIFI na uczelni wiec chyba powinno byc ustawione automatyczne IP?

  #8 (permalink)  
Stare 03.03.2009, 20:30
Junior Member
 
Zarejestrowany: Dec 2007
Postów: 2
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie Odp: Internet jest, ale przeglądarki nie działają

czy ktos jest w stanie pomóc w rozwiazaniu tego problemu, albo wie na jakich innych forach mozna popytac etc. ?

  #9 (permalink)  
Stare 03.03.2009, 20:47
Junior Member
 
Zarejestrowany: Nov 2008
Postów: 24
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie Odp: Internet jest, ale przeglądarki nie działają

Może spróbuj wyłączyć zaporę i antywira. Jak wtedy będzie działało to wina tego lub tego.
Sam też miałem kiedyś dokładnie ten sam problem i okazało się że przeglądarkę blokowała zapora.

  #10 (permalink)  
Stare 27.06.2009, 19:38
Member
 
Zarejestrowany: Jul 2008
Postów: 87
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie Odp: Internet jest, ale przeglądarki nie działają

Nie jestem na Viscie więc Ci nie powiem dokładnie.
Uruchom konsole i zpinguj np wp.pl / google.pl -> ping wp.pl
To jest na xp, na viscie nie wiem
 

Szybka odpowiedź
Antispam, complete the task: 
 
Wiadomość:
Opcje

Narzędzia wątku Przeszukaj ten temat
Przeszukaj ten temat:

Zaawansowane wyszukiwanie
Wygląd

Zasady postowania
Nie możesz zakładać nowych tematów
Nie możesz pisać wiadomości
Nie możesz dodawać załączników
Nie możesz edytować swoich postów

BBCode jest Włączony
EmotikonyWłączony
[IMG] kod jest Włączony
HTML kod jest Wyłączony
Trackbacks are Wyłączony
Pingbacks are Wyłączony
Refbacks are Wyłączony


Podobne wątki
Temat Autor wątku Forum Odpowiedzi Ostatni post/autor
internet i telefon upc nie działają Nosgoth92 sieci 1 07.02.2009 22:32
Colin DiRT - Race Driver GRiD - Vista - działały ale już nie działają :/ supr3me problemy techniczne 3 04.12.2008 16:27
Przeglądarki/internet kaloryfer102 sieci 1 19.11.2008 19:36
Połączenie jest, strony nie działają puzon sieci 5 16.06.2008 10:11
Przeglądarki się nie uruchamiają stanlej13 sieci 2 28.05.2008 22:42


Wszystkie czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:10.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 3
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.5.2
Tłumaczenie: vBHELP.pl - Polskie wsparcie vBulletin
1432879825
3375547342

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310