Wróć   polish:Elite:board > komunikacja > bezpieczeństwo i anonimowość > Logi do sprawdzenia
Temat zamknięty
 
LinkBack Narzędzia wątku Przeszukaj ten temat Wygląd

  #1 (permalink)  
Stare 01.07.2009, 22:07
Junior Member
 
Zarejestrowany: Jul 2009
Postów: 2
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie wyskakujące reklamy

od kilku dni wyskakują mi uciążliwe reklamy w explorerze (używam firefoxa). reklamy wyskakują co kilka minut, m.in. traviana, adultfriendfinder

Kod:
 Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 22:06:24, on 2009-07-01
Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE
C:\Program Files\ATK Hotkey\HcontrolUser.exe
C:\Program Files\ATK Hotkey\Hcontrol.exe
C:\Program Files\ATK Hotkey\MsgTranAgt.exe
C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\msmanwg.exe
C:\Documents and Settings\lynx\Menu Start\Programy\Autostart\Spyware Doctor Updater.exe
C:\Program Files\ATK Hotkey\ATKOSD.exe
C:\Program Files\ATK Hotkey\WDC.exe
C:\Program Files\PLAY ONLINE\PLAY ONLINE.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.1.15.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMEDIA.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] "C:\Program Files\ATK Hotkey\HcontrolUser.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ATKHOTKEY] "C:\Program Files\ATK Hotkey\Hcontrol.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MsgTranAgt] "C:\Program Files\ATK Hotkey\MsgTranAgt.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] "C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 2] "C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Manage Process] C:\WINDOWS\system32\msmanwg.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ISTray] "C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: Spyware Doctor Updater.exe
O6 - HKLM\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie VIdeo za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O8 - Extra context menu item: Pobierz za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.1.15.dll/206 (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {0D41B8C5-2599-4893-8183-00195EC8D5F9} (asusTek_sysctrl Class) - http://support.asus.com/common/asusTek_sys_ctrl.cab
O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://slimak.onet.pl/_m/wirusy/ArcaOnline.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B858B84F-2E63-4C7E-A632-7EDE975C702A}: NameServer = 89.108.195.20 89.108.195.21
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\WINDOWS\system32\skype4com.dll
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation  - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

--
End of file - 8522 bytes
proszę o pomoc

  #2 (permalink)  
Stare 01.07.2009, 22:15
Avatar mr.n0b0dy
Wzorowy user
 
Zarejestrowany: Jan 2007
Skąd: okolice grodu Kraka
Postów: 6 331
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie Odp: wyskakujące reklamy

Zaznacz w Hijackthis poniższe wpisy:
Kod:
C:\WINDOWS\system32\msmanwg.exe
C:\Documents and Settings\lynx\Menu Start\Programy\Autostart\Spyware Doctor Updater.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Manage Process] C:\WINDOWS\system32\msmanwg.exe
O4 - Startup: Spyware Doctor Updater.exe
i kliknij "fix checked".
Upewij się, że pogrubione pliki zostały usunięte z komputera.

Jesli to nie pomoże to poproszę o logi z programu OTL (opis w przyklejonym temacie). Wczesniej zastosuj program WWDC --> http://cybertrash.pl/images/tata/WWDC.html

  #3 (permalink)  
Stare 01.07.2009, 23:06
Junior Member
 
Zarejestrowany: Jul 2009
Postów: 2
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie Odp: wyskakujące reklamy

dzięki bardzo, wyglada na to że pomogło
Temat zamknięty

Szybka odpowiedź
Antispam, complete the task: 
 
Wiadomość:
Opcje

Narzędzia wątku Przeszukaj ten temat
Przeszukaj ten temat:

Zaawansowane wyszukiwanie
Wygląd

Zasady postowania
Nie możesz zakładać nowych tematów
Nie możesz pisać wiadomości
Nie możesz dodawać załączników
Nie możesz edytować swoich postów

BBCode jest Włączony
EmotikonyWłączony
[IMG] kod jest Włączony
HTML kod jest Wyłączony
Trackbacks are Wyłączony
Pingbacks are Wyłączony
Refbacks are Wyłączony


Podobne wątki
Temat Autor wątku Forum Odpowiedzi Ostatni post/autor
Ciągle wyskakujące reklamy Father Pio off-topic 13 15.06.2009 13:59
Wyskakujące powiadomienia son_of_ares Windows Vista 2 23.05.2009 11:44
Wyskakujące reklamy ProgNowi programy 3 01.04.2009 20:38
Wyskakujące okienko davidoff89 archiwum forum windows 2 05.10.2008 10:51
Wyskakują mi reklamy fałszywych antywirusów zankus_14 Logi do sprawdzenia 2 26.07.2008 19:02


Wszystkie czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:42.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 3
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.5.2
Tłumaczenie: vBHELP.pl - Polskie wsparcie vBulletin
1432640529
3378089418

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310