Wróć   polish:Elite:board > hard- i software > programowanie
programowanie języki, projekty, pomoc, oprócz html, php, js

Odpowiedz
 
LinkBack Narzędzia wątku Przeszukaj ten temat Wygląd

  #1 (permalink)  
Stare 12.06.2008, 08:56
Avatar bracki19
Junior Member
 
Zarejestrowany: Jun 2007
Skąd: c:\windows\system32
Postów: 2
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie [Java] Chat z emotami - jak wstawić

Witam wszystkich. Mam mały problem....
Musze napisac chat z emotami. Wszystko jest ok, tylko, ze nie wiem jak wstawic emoty do chatu. Moze ktos pomoc?
Kod serwera(obsluguje wielu klientow)

Kod:
import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.*;

public class MultiServer{
	
	/** 
	 *Wektor watkow obslugujacych klientow
	 */
	Vector<ClientThread> v = new Vector<ClientThread>();
	
	/**
	 *Metoda uruchamiajaca serwer
	 */
	void runServer() throws IOException{
		//tworzenie gniazda serwera
		ServerSocket server = new ServerSocket(2000);
		
		System.out.println("Server run ... ");
		
		while(true){
			
			//Akceptacja polaczenia;
			Socket socket =  server.accept();
			System.out.println("New client");
			
			//Tworzenie watku obsugujacego klienta
			ClientThread thread = new ClientThread(socket);
			//dodawanie watku do wektora klientow
			v.addElement(thread);
			
		}
		
	}
	
	/**
	 *Metoda wysylajaca dane do wszystkich klientow w wektorze
	 *@param data - tablica bajtów z danymi.
	 */
	void sendToAll(byte[] data){
		for(int i=0; i<v.size(); i++)
			v.elementAt(i).send(data);
	}
	
	/**
	 *Glowna metoda programu
	 */	
	public static void main(String[] args){
		try{
			new MultiServer().runServer();
		}catch(IOException e){
			System.out.println(e);
		}
	}
	
	/**
	 *Klasa dziedziczaca po Thread, obslugujaca klientow
	 */
	class ClientThread extends Thread{
		
		Socket socket;
		InputStream in;
		OutputStream out;
		
		
		/**
		 *@param socket - zaakceptowanie polaczenie z klientem
		 */
		ClientThread(Socket socket)throws IOException{
			
			this.socket = socket;
			
			// pobieranie strumieni
			this.in = socket.getInputStream();
			this.out = socket.getOutputStream();
			//uruchamianie watku
			start();
		}
		
		/**
		 *Nadpisana metoda w ciele której znajduja sie instrukcje
		 *wymagajace asynchronicznego wykonania
		 */
		public void run(){

			try{
				while(true){
					int k = 0;
					StringBuffer sb = new StringBuffer();
					//czytanie ze strumienia
					while((k=in.read())!=-1 && k!='\n')
						sb.append((char)k);
						
					//wysylanie do wszystkich uczestników czatu
					sendToAll(sb.toString().getBytes());

				}

			}catch(IOException e){
				System.out.println(e);
			}

		}
	
	/**
	 *Metoda wysylajaca odpowiedz do klienta
	 *
	 *@param data - tablica bajtów z danymi
	 */	
	void send(byte[] data){
		try{
			//wysylanie danych
			out.write(data);
			out.write("\r\n".getBytes());

		}catch(IOException e){
			System.out.println(e);
		}
	}
		
	}
	
	

	
		
}
Kod Klienta(cos mi tu nie bardzo dziala ;/) Moze przez przerobki ;/

Kod:
import java.net.*;
import java.io.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.border.*;

public class SimpleChat extends JFrame implements ActionListener
{
	
	JFrame frame = new JFrame("Simple Chat");
	
	JTextField hostNameField = new JTextField("localhost", 10);
	JTextField portNumberField = new JTextField("2000", 10);
	
	JTextField inputField = new JTextField();
	JTextArea inputArea = new JTextArea();
	
	JRadioButton serverMode = new JRadioButton("SERVER", true);
	JRadioButton clientMode = new JRadioButton("CLIENT");
	JButton button = new JButton("<< RUN SERVER >>");
	
	boolean isConnected = false;
	
	OutputStream out = null;
	InputStream in = null;
	Socket socket = null;
	ServerSocket server = null;
	
	SimpleChat(){
		Container frameContainer = this.getContentPane();
		frameContainer.add(BorderLayout.NORTH, getNorthPanel());
		frameContainer.add(BorderLayout.CENTER, getCenterPanel());
		this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		this.setSize(600,400);
		this.setVisible(true);
		setDefaultSettings();
	}
	
	private JPanel getNorthPanel(){
		
		JPanel northPanel = new JPanel(new BorderLayout());
		northPanel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Select Application Mode And Set Properties"));		
		
		JPanel topPanel = new JPanel(new GridLayout(1,2));
		
		ButtonGroup buttonGroup = new ButtonGroup();
		buttonGroup.add(serverMode);
		buttonGroup.add(clientMode);
		serverMode.addActionListener(this);
		clientMode.addActionListener(this);
				
		JPanel modePanel = new JPanel(new GridLayout(2,1));
		modePanel.add(serverMode);
		modePanel.add(clientMode);
		modePanel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("MODE"));
		topPanel.add(modePanel);
		
		JPanel propertiesPanel = new JPanel(new GridLayout(2,2));
		propertiesPanel.add(new JLabel("HOST NAME"));
		propertiesPanel.add(hostNameField);
		propertiesPanel.add(new JLabel("PORT NUMBER"));
		propertiesPanel.add(portNumberField);		
		propertiesPanel.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("PROPERTIES"));
		topPanel.add(propertiesPanel);
		
		JPanel bottomPanel = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));		
		bottomPanel.add(button);
		button.addActionListener(this);
		
		northPanel.add(BorderLayout.NORTH, topPanel);
		northPanel.add(BorderLayout.CENTER, bottomPanel);
		
		return northPanel;
		
	}
	
	
	
	private JPanel getCenterPanel(){
		
		JPanel centerPanel = new JPanel(new BorderLayout());
		
		Font font=new Font("Verdana",Font.BOLD,12);
		inputArea.setFont(font);
		
		JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(inputArea);
		scrollPane.setBorder(new TitledBorder(new EtchedBorder(),"Czat:",TitledBorder.DEFAULT_JUSTIFICATION,TitledBorder.DEFAULT_POSITION,font));
		centerPanel.add(BorderLayout.CENTER, scrollPane);
		centerPanel.add(BorderLayout.SOUTH, inputField);
		inputField.addActionListener(this);
		
		return centerPanel;
	}
	
	
	
	public void actionPerformed(ActionEvent e){
		
		Object o = e.getSource();
		
		if(o == serverMode){
			hostNameField.setEditable(false);
			button.setText("<< RUN SERVER >>");
		}else if(o == clientMode){
			hostNameField.setEditable(true);
			button.setText("<< CONNECT TO SERVER >>");
		}else if(o == button ){
			
			if(isConnected || button.getText().equals("<< STOP >>")){
				closeConnection();
			}else{
				
				String hostName = hostNameField.getText();
				String portNumber = portNumberField.getText();
		
				if(isValidateFields(hostName,portNumber))
					connectToOrRunServer(hostName,Integer.parseInt(portNumber));
			}
		}else if(o == inputField){
			String data = inputField.getText();
			
			if(!data.equals("")){
				sendData(data.getBytes());
				inputField.setText("");
				System.out.println(data);
				
				if(clientMode.isSelected()){
					inputArea.append("Client: ");
				}else{
					inputArea.append("Server: ");
				}				
				
				inputArea.append(data);	
				inputArea.append("\n");	
				
			}
		}
	}
	
	
	public boolean isValidateFields(String hostName, String portNumber){
								
		if(hostName.equals("")&&clientMode.isSelected()){
			JOptionPane.showMessageDialog(this, 
				"You must input  'host name' !!!",
				"Empty Field",
				 JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
				 return false;
		}else if(portNumber.equals("")){
			JOptionPane.showMessageDialog(this, 
				"You must input  'port number' !!!",
				"Empty Field",
				 JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
				 return false;
		}
		
		try{
			Integer.parseInt(portNumber);
			return true;
		}catch(NumberFormatException nfe){
			JOptionPane.showMessageDialog(this, 
				nfe,
				"Incorrect Format Number",
				 JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
				 return false;
		}
	
		
	}
	
	
	void sendData(byte[] data){
		try{
			out.write(data, 0, data.length);
			out.write("\r\n".getBytes());
		}catch(IOException e){
			closeConnection();
			JOptionPane.showMessageDialog(this,e,e.getClass().toString(),JOptionPane.ERROR_MESSAGE);			
		}
		
	}
	
	
	void connectToOrRunServer(final String hostName, final int port){
		
	(new Thread(){		
	
	
	public void run(){

	try{
		
		if(clientMode.isSelected()){
		
			socket = new Socket(hostName, port);
			System.out.println("Connected To Server...");
			JOptionPane.showMessageDialog(SimpleChat.this,"Connected To Server...","",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
			setEnabledComponents(isConnected = true);
			
		}else{
			server = new ServerSocket(port);
			System.out.println("Server Run...");
			JOptionPane.showMessageDialog(SimpleChat.this,"Server Run...","",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
			button.setText("<< STOP >>");
			setEnabledComponents(true);
			socket = server.accept();
			System.out.println("Accepted Client...");
			JOptionPane.showMessageDialog(SimpleChat.this,"Accepted Client...","",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
			setEnabledComponents(isConnected = true);
			
		}
		
		out = socket.getOutputStream();
		in = socket.getInputStream();

			
		int  k = 0;
		
		
		while(true){
			
			StringBuffer sb = new StringBuffer();
			
			while((k=in.read())!=-1&&k!='\n'){
				sb.append((char)k);
							
			}
			
			if(sb.toString().trim().equals("")){
				closeConnection();
				JOptionPane.showMessageDialog(SimpleChat.this,"Connection Closed","Messge",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
				return;
			}			
			
			if(clientMode.isSelected()){
					inputArea.append("Server: ");
			}else{
					inputArea.append("Client: ");
			}
				
			inputArea.append(sb.toString());
			inputArea.append("\n");
			System.out.println(sb.toString());
		}

	}catch(UnknownHostException uhe){
		JOptionPane.showMessageDialog(SimpleChat.this,uhe,uhe.getClass().toString(),JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
		closeConnection();
	}catch(IOException IOe){
		JOptionPane.showMessageDialog(SimpleChat.this,IOe,IOe.getClass().toString(),JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
		closeConnection();
	}
	}
	}).start();
		
	}
	
	
	void setDefaultSettings(){
		serverMode.setSelected(true);
		button.setText("<< RUN SERVER >>");
		hostNameField.setEditable(false);
		inputArea.setEditable(false);
		inputField.setEditable(false);
		inputField.setForeground(Color.RED);
		inputArea.setForeground(Color.BLUE);
		inputArea.setText("");
	}
	
	
	void setEnabledComponents(boolean isEnabled){
		
		serverMode.setEnabled(!isEnabled);
		clientMode.setEnabled(!isEnabled);
		hostNameField.setEditable(!isEnabled);
		portNumberField.setEditable(!isEnabled);
			
		inputField.setEditable(isConnected);
		
		if(isEnabled)
			button.setText("<< DISCONNECT >>");
		
			
	}
		
	
	void closeConnection(){
		
		try{
			
			if(in != null){
				in.close();
				in = null;
			}
			
			if(out != null){
				out.close();
				out = null;
			}		
			
			if(socket != null){
				socket.close();
				socket = null;
			}				
		
			if(server != null){
				server.close();
				server = null;				
			}
			
			setEnabledComponents(isConnected = false);
			setDefaultSettings();
			
		}catch(IOException e){
			JOptionPane.showMessageDialog(this,e,e.getClass().toString(),JOptionPane.ERROR_MESSAGE);			
		}
		
	}
	
	


public static void main(String[] args){
	
	new SimpleChat();

}
}
Ewentualnie jesli ktos by wiedzial jak dopisac do tego drugiego, tzn SimpleChat, obsluge emotek....
Byłbym naprawde wdzieczny

  #2 (permalink)  
Stare 12.06.2008, 10:06
Senior Member
 
Zarejestrowany: Apr 2008
Postów: 183
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie Odp: [Java] Chat z emotami-jak wstawic

fajny przejrzyscie napisany kod
zamiast JTextArea uzyj:
http://java.sun.com/javase/6/docs/ap...ditorPane.html
lub
http://java.sun.com/javase/6/docs/ap...JTextPane.html
pozdrawiam

EDIT: fajny aczkolwiek po skompilowaniu nie dziala pewnie przez te przerobki..

  #3 (permalink)  
Stare 12.06.2008, 10:37
Avatar bracki19
Junior Member
 
Zarejestrowany: Jun 2007
Skąd: c:\windows\system32
Postów: 2
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie Odp: [Java] Chat z emotami-jak wstawic

Dzieki bardzo. Wlasnie probowalem z tym, ale jakos mi kiepsko idzie ;/ A wie ktos moze dlaczego w tym sie nie wyswietlaja emoty? Niby wpisuje tak jak sie powinno, ale zamiast tego dostaje pusta linijke(dostalem to od kumpla)
http://apii.front.ru/SieciProjekty/Chat.rar
Odpowiedz

Tagi
emoty, chat, java

Szybka odpowiedź
Antispam, complete the task: 
 
Wiadomość:
Opcje

Narzędzia wątku Przeszukaj ten temat
Przeszukaj ten temat:

Zaawansowane wyszukiwanie
Wygląd

Zasady postowania
Nie możesz zakładać nowych tematów
Nie możesz pisać wiadomości
Nie możesz dodawać załączników
Nie możesz edytować swoich postów

BBCode jest Włączony
EmotikonyWłączony
[IMG] kod jest Włączony
HTML kod jest Wyłączony
Trackbacks are Wyłączony
Pingbacks are Wyłączony
Refbacks are Wyłączony


Podobne wątki
Temat Autor wątku Forum Odpowiedzi Ostatni post/autor
[Java] Figury Jak wstawić zdjęcia i ustawić przyciski franzmauler programowanie 0 17.01.2008 14:09
[C++] Jak wstawić symbole specjalne kampast programowanie 2 13.11.2007 15:58
Jak wstawić obrazek w tle strony? wojtaso tworzenie stron 3 08.08.2007 09:30
Jak wstawić literke - znaczek Funta (Koślawe Ł) Raving chat & messenger 2 01.02.2007 00:10
Jak WstawiĆ Filmik W Wmp :> Ky[N]iu tworzenie stron 1 20.02.2006 14:52


Wszystkie czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 18:24.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 3
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.5.2
Tłumaczenie: vBHELP.pl - Polskie wsparcie vBulletin
1432398287
3907644418

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310