Wróć   polish:Elite:board > hard- i software > windows > Windows Vista
Windows Vista problemy, dyskusja, pomoc >>Poradnik Komputerowy<<

Odpowiedz
 
LinkBack Narzędzia wątku Przeszukaj ten temat Wygląd

  #1 (permalink)  
Stare 03.06.2009, 22:14
Junior Member
 
Zarejestrowany: Dec 2007
Postów: 7
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie Mam połączenie z netem ale nie otwierają się strony

Od jakiegoś czasu mam problem z otwieraniem stron internetowych. GG i pingi działają ale nie mogę otwierać żadnych stron internetowych w IE i Firefox. W IE gdy próbuję otworzyć jakąś stronę pokazuje się komunikat że adres URl jest nieprawidłowy i tak dalej, a tam gdzie wpisujemy adres strony jest tylko http:///. Z góry dziękuje za pomoc.

Poniżej logi z Hijack


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 08:04:52, on 2009-06-03
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DpAgent.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\IDT\WDM\sttray.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe
C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Thomson\ST330\diagnostics\diagnostics.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Windows\system32\cmd.execf
C:\32788R22FWJFW\handle.cfexe
C:\Users\Agnieszka\Desktop\ComboFix.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = Preserve
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...vilion&pf=cnnb
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TY...vilion&pf=cnnb
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: AOL Toolbar BHO - {7C554162-8CB7-45A4-B8F4-8EA1C75885F9} - C:\Program Files\AOL\Pasek narzędzi AOL 5.0\aoltb.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O3 - Toolbar: AOL Toolbar - {DE9C389F-3316-41A7-809B-AA305ED9D922} - C:\Program Files\AOL\Pasek narzędzi AOL 5.0\aoltb.dll
O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SysTrayApp] %ProgramFiles%\IDT\WDM\sttray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UCam_Menu] "C:\Program Files\CyberLink\YouCam\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\YouCam" update "Software\CyberLink\YouCam\2.0"
O4 - HKLM\..\Run: [DpAgent] C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\dpagent.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl.exe] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [OnScreenDisplay] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP QuickTouch\HPKBDAPP.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\ST330\diagnostics\diagnostics.exe" /icon -ll
O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O13 - Gopher Prefix:
O15 - Trusted Zone: http://*.grono.net.
O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_f691e717\aestsrv.exe
O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Harmonogram automatycznej usługi LiveUpdate (Automatic LiveUpdate Scheduler) - Symantec Corporation - c:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\AluSchedulerSvc.exe
O23 - Service: Com4QLBEx - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4QLBEx.exe
O23 - Service: Biometric Authentication Service (DpHost) - DigitalPersona, Inc. - C:\Program Files\DigitalPersona\Bin\DpHostW.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Hewlett-Packard Corporation - C:\Windows\system32\Hpservice.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - c:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\LuComServer_3_4.EXE
O23 - Service: QuickPlay Background Capture Service (QBCS) (QPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPCapSvc.exe
O23 - Service: QuickPlay Task Scheduler (QTS) (QPSched) - Unknown owner - C:\Program Files\HP\QuickPlay\Kernel\TV\QPSched.exe
O23 - Service: Recovery Service for Windows - Unknown owner - C:\Windows\SMINST\BLService.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: SpeedTouch 330 Manager (st330service) - THOMSON Telecom Belgium - C:\Program Files/Thomson/ST330/service/st330service.exe
O23 - Service: Audio Service (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt.inf_f691e717\STacSV.exe
O23 - Service: Validity Fingerprint Service (vfsFPService) - Validity Sensors, Inc. - C:\Windows\system32\vfsFPService.exe

--
End of file - 9179 bytes

  #2 (permalink)  
Stare 05.06.2009, 15:15
Avatar hudziszeq90
Member
 
Zarejestrowany: Nov 2007
Postów: 40
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie Odp: Mam połączenie z netem ale nie otwierają się strony

hm sproboj moze w panelu sterowania - siec ( network and sharing centre ) i sprawdz czy dwie pierwsze pozycje sa na ON ( Network Discover n File Sharing )
__________________

  #3 (permalink)  
Stare 08.06.2009, 00:33
thommy18
Guest
 
Postów: n/a
Postów w giełdzie: 0
Domyślnie Odp: Mam połączenie z netem ale nie otwierają się strony

Spróbuj wpisać w przeglądarce taki adres: 213.180.138.148, co się otwiera, prawidłowo powinien otworzyć się onet.pl, w ten sposób dowiemy się, czy masz poprawnie skonfigurowane adresy dns. Na przyszłość, tematy dotyczące internetu i sieci publikujemy tutaj: http://peb.pl/sieci/
Odpowiedz

Szybka odpowiedź
Antispam, complete the task: 
 
Wiadomość:
Opcje

Narzędzia wątku Przeszukaj ten temat
Przeszukaj ten temat:

Zaawansowane wyszukiwanie
Wygląd

Zasady postowania
Nie możesz zakładać nowych tematów
Nie możesz pisać wiadomości
Nie możesz dodawać załączników
Nie możesz edytować swoich postów

BBCode jest Włączony
EmotikonyWłączony
[IMG] kod jest Włączony
HTML kod jest Wyłączony
Trackbacks are Wyłączony
Pingbacks are Wyłączony
Refbacks are Wyłączony


Podobne wątki
Temat Autor wątku Forum Odpowiedzi Ostatni post/autor
Nie otwierają mi się niektóre strony. piter986 sieci 11 30.01.2009 15:15
Połączenie wifi jest ale strony sie nie otwieraja scooter20 sieci 2 05.06.2008 21:23
Połączenie jest ale z neta korzystać sie nie da. andixad sieci 4 21.02.2008 19:10
Niektóre strony nie otwierają się... milgraj archiwum forum windows 0 13.08.2007 18:20
Nie otwierają się strony po zainstalowaniu Outpost Firewall... matiasek01 bezpieczeństwo i anonimowość 3 03.06.2007 23:15


Wszystkie czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:23.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 3
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.5.2
Tłumaczenie: vBHELP.pl - Polskie wsparcie vBulletin
1432981413
3379450447

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310